Om at planlægge

Det siges at offentlige projekter altid bliver dyre og ofte fejler totalt. Det er nemt at nævne eksempler på projekter med problemer: Polsag, IC4-tog, Rejsekort, metrobyggerier, letbaner. Men blot fordi det er nemt at komme på eksempler betyder det ikke, at det er en rigtig generel tendens. Måske det blot er nemmere at huske de dårlige eksempler end de gode (availability heuristic). Måske medierne primært informerer os om projekter der blev forsinkede eller blev dyrere end forventet (omvendt publication bias). Hvad der er brug for er, at nogen systematisk indsamler data om diverse projekter og set på hvordan det gik med dem. Det er der nogens om har gjort:

  • Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the “planning fallacy”: Why people underestimate their task completion times. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 366–381. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.3.366
  • Flyvbjerg, B., Holm, M. K. S., & Buhl, S. L. (2004). What Causes Cost Overrun in Transport Infrastructure Projects?”. Transport Reviews, 24(1), 3–18. https://doi.org/10.1080/0144164032000080494a
  • Flyvbjerg, B., & Sunstein, C. R. (2015). The Principle of the Malevolent Hiding Hand; or, the Planning Fallacy Writ Large (SSRN Scholarly Paper No. ID 2654423). Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2654423

Jeg har lavet en lille meta-analyse af alle dataene rapporterer i 3 studier ovenfor. Tabellen ser således ud:

Studie Emne Mål Forudsigelse Aktuel Fejl%
Buhler Skoleopgaver Dage 33.9 55.5 64%
Buhler Skoleopgaver Dage 5.8 10.7 84%
Buhler Skoleopgaver Dage 5 9.2 84%
Buhler Skoleopgaver Dage 5.5 6.8 24%
Buhler Skoleopgaver Dage 5.3 6.3 19%
Buhler Skoleopgaver Dage 7 7 0%
Buhler Skoleopgaver – median Dage 5.65 8.1 43%
Flyvbjerg 2004 58 Jernbaner Pris 45%
Flyvbjerg 2004 33 broer og tunler Pris 34%
Flyvbjerg 2004 167 veje Pris 20%
Flyvbjerg 2004 258 transportprojekter – genemsnit Pris 28%
Flyvbjerg 2015 243 dæmninger Pris 96%
Flyvbjerg 2015 6 busprojekter Pris 41%
Flyvbjerg 2015 264 jernbaner Pris 40%
Flyvbjerg 2015 48 tunler Pris 36%
Flyvbjerg 2015 100 kraftværker Pris 36%
Flyvbjerg 2015 24 bygninger Pris 36%
Flyvbjerg 2015 49 broer Pris 32%
Flyvbjerg 2015 869 veje Pris 24%
Flyvbjerg 2015 1603 transportprojekter Pris 43%
Alle studier – median Alle 36%

Den sidste række er den overordnede median, som er et hurtigt estimat for den gennemsnitlige effekt. Jeg benytter medianen i stedet for det normale gennemsnit (aritmetisk) fordi medianer er resistente overfor outliers.

Generelt finder man at tingene ender med at tage længere tid og blive dyrere end folk troede. Folk er altså systematisk for optimistiske mht. at forudsige fremtiden på dette område (planning fallacy). Det gælder både når det omhandler folks egne personlige projekter (som at skrive skoleopgaver) og større byggeprojekter, som fx at bygge en dæmning. Særligt interessant er det at i Flyvbjerg et al (2004) fandt man ingen forskel på offentlige og private projekter. Det stemmer ikke så godt overens med den liberale narrativ. Måske det private ganske enkelt undgår at fortælle offentligheden når deres interne projekter bliver dyre og trækker ud — hvorfor skulle de?

For et quick and dirty fix kan man derfor korrigere for dette problem ved at lægge 36% til sit præ-endelige estimater.

Published by Emil

Forsker, alt-mulig-mand