Vi har en politik på mange områder og at skrive det hele på en side ville være for langt. I stedet har vi lavet en oversigt som opsummerer vores politik på mange områder og linker til mere uddybende forklaringer.

Indholdsfortegnelse
💊 Rusmidler
🐦 Andre personlige friheder
👍 Internationalt samarbejde
🔫 Krig og militær
🙎 Ingen kønsdiskriminering
📰 Frie medier
📜 Politikerne
🙏 Religionsfrihed
👑 Kongehuset
💻 Mere teknologi
🌍 Stram indvandringspolitik
🏛 Intellektuelle monopoler
📹 Modstand mod overvågning
⚖️ Nye demokratiformer
❌ Afskaf ulandsbistanden
🗣 Åbenhed i det offentlige
💵 Ingen statslig valutakontrol
🎓 Uddannelse
🔎 Videnskab
⚗️ Evidensbaseret politik
👮 Retspolitik
🌐 Et frit internet

🏛 Intellektuelle monopoler
Vores holdning til intellektuelle monopoler stemmer overens med Piratpartiernes, hvorfra de har deres udspring.

 • Der skal laves en større copyrightreform (ophavsret) som bl.a. skal indeholde:
  • Nedsættelse af beskyttelsestiden til 20 år
  • Lovliggørelse af ikke-kommerciel kopiering (‘piratkopiering’)
  • Det offentlige skal gradvist skifte til at bruge fri software.
 • Vi skal arbejde med en total afskaffelse af patenter, men indtil det kan ske, så vi vil:
  • Bekæmpe patenttrolde
  • Ulovliggøre softwarepatenter
 • Varemærker (trademarks) skal tilbage til deres oprindelige funktion, nemlig at beskytte forbrugerne mod kopivarer

📹 Modstand mod overvågning
Vi ønsker ikke at leve i en politistat. Særligt ønsker vi:

 • Begræns det offentliges (politiet, PET, m.fl.) ret til at overvåge danskerne.
 • Afskaf internetovervågning (logningsbekendtgørelsen)

⚖️ Nye demokratiformer
Det nuværende demokratiske system virker bedre end diktatur, men det kunne være meget bedre. Det kan man kun finde ud af ved at prøve. Særligt vil vi:

❌ Afskaf ulandsbistanden
Forskning viser at ulandsbistand ikke virker, så det bør man afskaffe. Selv hvis det virkede, så bør det foregå på personligt plan.

🗣 Åbenhed i det offentlige
At borgerne kan finde ud af hvad der foregår er en forudsætning for at demokratiet kan virke godt og at de kan have tillid til at andre forvalter deres penge fornuftigt. Særligt vil vi:

 • Have større åbenhed i det offentlige, bl.a. ved at ændre i offentlighedsloven.
 • Have whisteblowerordninger og give asyl til whisteblowere, inkl. fra vestlige lande.

💵 Ingen statslig kontrol med onlinevalutaer
Staten skal ikke forsøge at regulere nye onlinevalutaer (kryptovalutaer) herunder Bitcoin, Dash, Ethereum m.fl.

🎓 Uddannelse
Det nuværende uddannelsessystem er dyrt og ineffektivt. Vi vil:

 • Udnytte vores talenter bedre; giv dygtige elever muligheder for at komme hurtigere frem ved at fjerne formelle krav og indføre optagelsesprøver med standardiserede tests.
 • Bruge computerbaserede individ-fokuserede undervisningsredskaber som Khan Academy, Memrise, Duolingo, Coursera, edX osv.
 • Fjerne undervisning i fortolkning af skønlitteratur i dansk i grundskolen og gymnasiet.
 • Undersøge og stoppe virkningsløse tidlige interventionsprogrammer.

🔎 Videnskab
Vi vil gerne have mere og bedre videnskab da vi tror på at det er godt for økonomisk vækst og menneskers velbefindende. Vores holdninger stemmer overens med open science bevægelsens mål. Særligt vil vi:

 • Gratis adgang til statsstøttet forskning for alle, altså open access skal være et krav.
 • Data fra statsstøttet forskning skal gøres tilgængeligt for alle (anonymiseret hvis nødvendigt), altså open data.
 • Alle data og undersøgelser fra medicinalindustrien som bruges til at godkende medicin skal offentliggøres.
 • Fremover må medicin kun godkendes hvis uafhængige forskere har testet det.

⚗️ Evidensbaseret politik og forsøg
Større sociale programmer skal om muligt indføres på forsøgsordning først som et reelt randomiseret kontrolleret forsøg så man kan finde ud af om de virker eller ej.

👮 Retspolitik
Det er ikke for sjov at den danske lov kaldes for en lovjungle. Der er for mange og for dårlige love. Vi vil:

 • Fjerne unødvendige love.
 • Omskrive nuværende love til et mere forståeligt sprog. En lov der gælder almindelige mennesker skal være forståelig for almindelige mennesker.
 • Gøre alle retslige afgørelser frit tilgængelige og elektronisk søgbare.
 • Styrk de civile rettigheder med ny Grundlov.
 • Opret en Grundlovsdomstol som kan dømme love ugyldige når politikerne forsøger at indføre begrænsninger af basale civile rettigheder.

Derudover er der en lang række tiltag i retning af en politistat som vi vil fjerne, inklusiv:

 • Forbud mod enorme visitationszoner.
 • Forbud mod totalkontroller.
 • Det skal være eksplicit lovligt at filme politiets arbejde i det offentlige.
 • Der skal indføres kameraer i politiets biler og på deres uniformer, og deres uniformer skal have numre.
 • Ulovliggør måltalssystemet.
 • Fjern terrorpakkerne.
 • Fjern lømmelpakken.
 • Fjern rockerloven.
 • Ransagninger SKAL ALTID kræve en dommergodkendelse.
 • Kravene til ekspropriation (staten tvangskøber din grund) skal sættes op.

Ytringsfrihed er en særlig vigtig basal civil rettighed. Vi vil styrke den ved at:

 • Afskaffe blasfemiparagraffen (§140).
 • Afskaffe racismeparagraffen (§266b).
 • Reformere injurieparagraffen (§267).

🌐 Et frit internet
Vi ønsker et frit internet. Vi skal ikke ende som Kina. Særligt:

 • Statsligt internetcensur skal være forbudt.
 • Proxier og VPN’s skal være eksplicit lovlige.
 • Netneutralitet: internetudbydere må ikke favorisere nogle former for trafik.

💊 Rusmidler
Krigen mod stoffer er en total fiasko som gøre tingene værre. Vi vil stoppe stofkrigen ved at legalisere de fleste rusmidler under kontrollerede forhold. Særligt:

 • Start med at legalisere cannabis/hash og reguler markedet ligesom vi har et reguleret marked for alkohol, koffein, og nikotin. Når erfaringer fra det er høstet, så legaliser de fleste resterende ulovlige rusmidler.
 • Legaliser snustobak, e-cigaretter og andre nikotinprodukter som er mindre skadelige end cigaretter.
 • Legaliser og reguler doping, både mental og fysisk.
 • Fjern statstilskud til Anti Doping Danmark.

🐦 Andre personlige friheder

 • Lovliggør aktiv dødshjælp.

👍 Internationalt samarbejde
Danmark bør indgå i samarbejder med andre lande når det tjener Danmarks formål. Men danskerne skal bestemme i Danmark, ikke andre mennesker. Særligt:

 • Danmark skal ud af EU og i stedet have frihandelsaftaler med EU-landene.
 • Danmark skal træde ud af diverse internationale aftaler som begrænser vores frihed.

🔫 Krig og militær
Krig er dyrt og ødelæggende og ofte unødvendigt. Vi vil:

 • Enhver angrebskrig skal kræve en folkeafstemning.
 • Skære ned på militærudgifterne.
 • Fjerne værnepligten.

🙎 Ingen statslige kønsdiskriminering; legalisering af sexarbejde
Der vil altid være nogle som diskriminerer uretfærdigt efter køn. Dem om det, men staten bør ikke gøre det. Særligt er vi:

 • Imod tvangslighed; Imod kønskvoter til bestyrelser og alle andre områder.
 • Afskaf krav til virksomheder om at de skal udarbejde rapporter om hvordan de får flere af det underrepræsenterede køn ind.
 • Fjern statsstøtte til KVINFO.
 • Nedlæg ligestillingsministeriet.

Sexarbejdere bliver i dag chikaneret af politiet og de sociale myndigheder. Dette vil vi afhjælpe ved at:

 • Fjerne rufferiparagrafferne og anden lign. lovgivning.
 • Lave en lov som siger at sexarbejde er lovligt ifht. al anden lovgivning.

📰 Frie medier
Medierne bør være fri til at kritisere statsmagten og de skal ikke leve af fælleskassen. Vi vil:

 • Afskaffe licens.
 • Mediestøtten skal laves om så den ikke holder gamle virksomheder i live, men sikrer reel konkurrence.

📜 Politikerne
Politikerne lever alt for godt for dine penge. Vi vil lave et grundigt eftersyn af pensionsordninger, løn, løntilskud m.v.

🙏 Religionsfrihed
Religion hører ikke hjemme i en moderne tid. Hvis man vil være religiøs, så skal det være for egen regning. Vi vil:

 • Adskille kirke og stat dvs. fjern støtten til Folkekirken.
 • Fjerne religiøses særlige rettigheder og pligter, bl.a. vielsesret og arbejde med fødselsregistrering.
 • Ingen skal have særlige rettigheder pga. en religion.
 • Religionsfrihed, alle skal kunne have den tro de vil så længe at det ikke går ud over andre.

👑 Kongehuset
Kongehuset som magt hører fortiden til. Vi vil fjerne de sidste rester og beholde dem som turistattraktion. Vi vil:

 • Fjerne Kongehusets politiske magt i Grundloven.
 • Fjerne Kongehusets medlemmers særlige rettigheder (immunitet).
 • Lade Kongehuset beholde deres titler og egendomme.
 • Kongehuset vil modtage støtte til at vedligeholde deres historiske bygninger.

💻 Mere teknologi
Vi er ikke klimabenægtere, men heller ikke fanatikere for vedvarende energi. Vi vil:

 • Sigt mod forureningsfri energi, inkl. CO2.
 • Lovliggør og indfør atomkraft, herunder eksperimenter med thorium-baserede versioner og fusion når tiden kommer dertil.
 • Undgå pengespild på dyrt vedvarende energi.

Bioteknologi er meget vigtigt for menneskets fremtidige udvikling. Vi vil:

 • Undgå skadelige forbud mod fremtidig bioteknologi, herunder ‘GMO’.
 • Det skal være lovligt at opbevare nedfrosne æg på ubestemt tid.
 • Ingen forbud mod forskning i embryoer.
 • Statsstøtte til embryoselektion.

🌍 Stram indvandringspolitik

 • Tag kun de indvandrere ind som vil og kan bidrage til samfundet eller som andre vil stå inde for.
 • Udvis udlændinge som laver grov kriminalitet eller lever af det offentlige i længere perioder.
 • Ingen knæfald for udlændinge. De skal tilpasse sig Danmark, ikke omvendt. Det er dog en god ide at have sprogskoler.