Uddannelsespolitik

Som så mange andre områder er uddannelsespolitik stærkt påvirket af ideen om den blanke tavle (the blank slate). Ideer går kort fortalt ud på at mennesker er født med en blank tavle og kan formes i den retning man vil. Altså, kognitive evner, personlighed, adfærd, indkomst, uddannelse og kriminelle tilbøjeligheder kan ikke forklares med genetiske forskelle, men med sociale forskelle. Særligt vigtigt siges effekter via opdragelsen at være, fx om forældrenes læser højt for deres børn. Forskningen på emnet fortæller mere eller mindre den komplet modsatte historie: gener er som regel den vigtigste kilde til at forklare forskelle, og derefter kommer miljøeffekter som søskende ikke har til fælles (unshared environment) som tilfældigheder. For at forstå verden og vide hvilke politikker der giver mening og hvilke der ikke gør, så man må første forstå differentialpsykologi og adfærdsgenetik. Disse kan man lære om på denne side (ikke skrevet endnu).

Følgende sider om vores uddannelsespolitik findes: