Uber har på relativ kort tid formået at disrupte markedet for taxakørsel i mange lande. Det er på trods af juridiske problemer (også i udlandet). Når en ny teknologi vinder frem på trods af juridiske forsøg på at stoppe den (tænk fx Bittorent, men se også denne artikel med andre historiske eksempler), så er det et tegn på at den er en del af en vigtig teknologisk udvikling. Uber i sig selv er kun et lille skridt mod en langt større ændring som er på vej, hvilket jeg vil forsøge at skitsere i denne artikel.

Uber virker ved at lade almindelige mennesker køre taxa for hinanden ved at fjerne mellemmanden, vognmanden, som plejer at stå for at guide bilerne rundt mellem kunder. Vognmandens arbejde udføres nu i stedet automatisk af Uber, som er billigere (der er også en decentral Uber-klon på vej baseret på kryptovaluta). Det betyder således at taxapriserne falder og markedet skifter mod denne service. Taxabranchen har i mange år været præget af markedsbegrænsinger i form af at kommunerne kunstigt holder antallet af udbydere lavt. Det sker via Taxiloven som kræver at taxachauffører har et førerkort, som kun kan fås hos den lokale kommune (eksempel). Den lokale kommune kan således lave lyssky aftaler med de eksisterende lokale vognmænd om at holde andre ude. Denne form for korruption er ikke helt unormal (1, 2, 3, 4), heller ikke i Danmark, nok blandt andet fordi langt det meste fokus fra journaler er på politik på det nationale niveau.

Så langt så godt, men det er ikke dér den største ændring vil ske. Udskiftningen af chauffører med almindelige mennesker er blot første skridt. Andet skridt er at udbytte chaufførerne med bots. Uber tester netop nu selvkørende biler med deres service. Bots er bedre billister end mennesker (men uheld sker naturligvis), får ingen timeløn og kræver ingen søvn eller pauser. De er således langt billigere i drift. Det vil have en række konsekvenser:

  1. I nær fremtid vil Uber m.fl. (Google, Apply, Tesla, Ford?) indføre selvkørende taxaer (autotaxaer/autotaxis). Jeg vil skyde på at det tager 3±2 år før at de rammer Danmark. Testen med dem er netop startet i USA.
  2. Disse taxaer vil hurtigt blive billigere i drift end dem som køres af mennesker. Ikke nok med det, kan taxaerne nemt koordineres via en central server, så vil det blive muligt at lave smartere samkørsel således at taxaen samler andre folk op på vejen som skal cirka samme vej. Dette vil medføre store effektiviseringer for taxakørsel.
  3. Brugen af bots og effektiviseringerne mht. taxakørsel betyder at prisen på taxakørsel også relativt hurtigt vil falde. Dette bliver afhængigt af om Uber kommer til at åbne monopol på autotaxaer eller andre spillere også kommer med på markedet i tide.
  4. De billigere priser for taxakørsel betyder at for mange mennesker vil det ikke længere kunne betale sig at have egen bil og de vil enten bruge dem mindre eller helt skille sig af med dem. Udviklingen vil ske først for folk der bor i tættere befolkede områder, særligt Storkøbenhavn. Privatbilismen vil forsvinde i stor grad. Det vil have stor betydning for transportsektoren i byerne, da antallet af biler på vejene vil blive kraftigt reduceret. Det gælder også for plads som på nuværende tidspunkt bruges til private biler som ikke er i brug (parkerede biler). Parkerede biler vil blive fortid og denne plads kan nu bruges til noget andet.
  5. Et stort antal mennesker som arbejder med transport vil miste deres job. Det er tvivlsomt at de alle kan finde et andet arbejde, da transportsektoren har det med at hyre personer uden gode kvalifikationer. Dette er en del af det mere generelle mønster med automatisering hvor menneskelig arbejdskraft bliver ubrugelig.

Published by Emil

Forsker, alt-mulig-mand