Politidsspilde

Der er efterhånden mange sager i medierne hvor man sidder med reaktionen jeg forstår godt at de ikke har tid til at opklare indbrud når de bruger tiden på den slags!. Denne side er ment som et opsamling af denne type historier: når politiet spilder tiden på relativt ligegyldige sager mens de samtidig beklager sig over ikke at have nok resurser til at opklare alvorligere sager. Politidsspilde. Denne side er ment som en opsamling af sådanne sager.

Pebersprays

Der findes en del historier som omhandler at politiet konfiskerer pebersprays fra folk. Typisk har folk anskaffet dem netop fordi at politiet ikke har gjort deres job med at beskytte borgerne godt nok. Politiet gør det derfor svært for borgerne at beskytte sig selv, særligt kvinder som er fysisk svagere end mænd og ofte bliver udsat for overfald eller chikane af grupper af (indvandrer)mænd.

Vi mener at man skal legalisere pebersprays.

Krigen mod stoffer

Det primære tidsspilde hos politiet har dog med deres håndhævelse af forbuddet mod euforiserende rusmidler at gøre, noget vi har skrevet om andre steder. Da det er så normalt, så bør det have sin egen sektion her.

Måltal

Baggrunden for nogle af de omtalte historier ovenfor skyldes en ordning indenfor politiet som kaldes måltal. Vi har skrevet om det andre steder, men den korte version er at politiet har nogle mål for hvor mange bøder de skal give for en bestemt forseelse per år. Når det så hænder at de ved årets udgang ikke har nået deres måltal, så omprioriterer politiet deres resurser så de kan nå at komme over mållinjen. I praksis betyder det at politiet bruger tid på ting som disse: