Et godt valg i USA, men det er ikke valget af Trump

Vi er ikke de store fans af Trump for at sige det mildt, men alligevel tænker vi at der er gode nyheder fra USA. Hvorfor? 9 stater skulle stemme om legalisering af cannabis, 4 af dem om fuld legalisering og 5 af dem om medicinsk cannabis. Medicinsk cannabis betyder efter sigende i praksis tæt på en fuld legalisering pga. nemheden i at få en lægeordning til cannabis.

Resultaterne for medicinsk legalisering blev:

 • Arkansas — 53% for
 • Florida — 71.2% for
 • Montana — 57.6% for
 • North Dakota — 63.7% for

Resultaterne for fuld legalisering blev:

 • Arizona — 48% for
 • Californien — 56% for
 • Massachusetts — 53.5% for
 • Maine — 50.1% for
 • Nevada — 54.4% for

Altså, 4/5 for fuld legalisering og 4/4 for medicinsk legalisering. Givet de enorme omkostninger af krigen med narko, så er der bestemt grund til at være glad. Særligt for Californien som er landets mest folkeringe stat med hele 12.2% af befolkningen. Sammenlagt betyder det at fuld legalisering blev indført for 12.2% + 2.11% + 0.41% + 0.90% = 15.6% af befolkningen. Det er oveni de tre stater hvor det allerede var legaliseret: Colorado, Washington og Oregon. Disse har en sammenlagt befolkning på 5.2% (1.70 + 2.23 + 1.25). Dermed udgør Californien alene over halvdelen af stater hvor cannabis er legaliseret hvis de vægtes efter folketallet.

Kortet ser nu således ud.

cannabis-us

Siden at resultaterne fra Colorado, Washington og Oregon har vist sig at være gode — som forventet — så kan vi også forvente at data fra de andre stater snart producerer gode resultater. Med de nye gode resultater kommer holdningerne til legalisering i en række andre lande (og andre amerikanske stater) til at svinge hurtigere i retning af legalisering, herunder Danmark. Af nylige meningsmålinger kan nævnes:

 • Juni 2016 — dødt løb for/imod: 43% vs 43%
 • Juni 2016 — lille flertal for legalisering: 45% vs. 41%
 • 2012 — adspurgt om staten burde stå for et lovligt salg var der stort flertal: 53% vs 25%

Der er også næsten flertal i Folketinget, så i dette tilfælde afspejler Folketinget befolkningen nogenlunde.

På komisk vis afviser Venstre “Danmarks liberale parti” en legalisering pga. farlighed. Partiet er nok for en fortsat legalisering af ridning på trods af at:

Rideulykker ligger på en fjerdeplads mht. antal skader indenfor idræt. I Danmark behandles ca. 7.400 personer på skadestue hvert år pga. rideulykker. Næsten 60 % er piger yngre end 19 år. Hvert år er der 1-2 ulykker med dødelig udgang.

Der er som bekendt ingen årlige dødsfald pga. cannabis da stoffet ikke er giftigt nok til at man kan af det under normale omstændigheder. Normale omstændigheder? Det terapeutiske index er et mål for risikoen ved et medikament og udregnes som dosis ved virksomt/normalt brug divideret med dosis der kræves for en 50% chance for dødeligt udfald. Forholdet for alkohol er i retning af 1:10 (kommer an på hvilken antagelse man laver om hvad der er normalt brug), men for cannabis er det estimeret til at være 1:40,000. Det er svært at ryge 40,000 joints på en time.

En lille smule pessimisme er dog på plads. Trump er ikke til at stole på, og hans udtalelser om cannabislegalisering er ikke alt for gode. Måske han kunne finde på at sætte FBI ind mod cannabis-salget i staterne som har legaliseret selvom han har sagt det modsatte. Det virker som et dumt træk af ham, givet at legaliseringen skaber en masse jobs for den hvide underklasse (jobs i produktion og salg), som er hans primære vælgersegment.

Forbuddet mod Salvia

salvia

Krigen mod stoffer, som det populært kaldes, er det årtier lange forbud mod en lang række rusmidler. Listen med forbudte stoffer bliver ofte udvidet, typisk på tyndt grundlag. Fx blev Salvia (Salvia Divonorum) forbudt i Danmark i 2003. Havde nogen udgivet et overbevisende videnskabeligt studie om farligheden? Næ. En politiker, Sophie Hæstorp Andersen (S), spurgte engang i Folketinget om hvorfor det var lovligt i Danmark når det var forbudt i Australien. Den relevante minister, Lars Løkke, svarede at der ikke pt. var begrundelse for at forbyde det, men at han ville:

I lyset af de senest fremkomne oplysninger om Salvia Divinorum har jeg nu bedt Sundhedsstyrelsen om – bl.a. på grundlag af oplysninger indhentet fra internationale organer med ansvar for narkotikaspørgsmål – at undersøge, hvor stort omfanget af misbruget er, og hvilke virkninger, herunder skadevirkninger, der er forbundet med misbruget. Jeg har bedt styrelsen om samtidig at undersøge, hvorfor Salvia Divinorum, således som spørgeren oplyser, tilsyneladende er forbudt i Australien, og om at vurdere behovet for et forbud i Danmark.

Hvis Sundhedsstyrelsen herefter indstiller til mig, at der indføres et forbud, vil jeg sørge for, at forbuddet meget hurtigt får virkning.

Hvad kom Sundhedsstyrelsen frem til? Dette:

Sundhedsstyrelsen har begrundet indstillingen med:

 1. at salvia divinorum og salvinorin A har stimulerende/hallucinogene virkninger,
 2. at brug af planten og indholdsstoffet derfor potentielt indebærer samme risici som brug af andre hallucinogene stoffer, der allerede er under kontrol, og
 3. at planten og indholdsstoffet aktuelt ikke har medicinsk eller industriel anvendelse.

Ingen af disse kan dog siges at være gode. 1) At et stof har psykoaktive virkninger er tydeligvis ikke nok da koffein, alkohol, nikotin, benzin, m.fl. er lovligt og også har disse egenskaber. 2) Dette er ikke en grund i sig selv, men henviser bare til at andre lignende rusmidler er forbudte. Hvis de er forbudte ved en fejl, så ville dette føre til flere fejlagtige forbud. Det er ikke smart bare at henvise til andre forbud. 3) Kendskabet til stoffet er relativt nyt og det kunne sagtens tænkes at man senere fandt noget det var brugbart til. Et forbud gør det derimod besværligt at finde ud af hvad man kan bruge det til da det besværliggør eller umuliggør forskning i emnet.

Politikere i andre lande klarede sig ikke meget bedre end de danske. I USA er der fx en lov mod Salvia i mindst én delstat som er baseret på en anekdote om et enkelt dødsfald, et meget tydeligt eksempel på symbolpolitik.